0101000 – Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

Шифр – мамандықтың атауы:

0101000-Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту.

Біліктілігі:

0101013–Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі.

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі: 3 жыл 10 ай. 2 жыл 10ай.

Кәсіби қызметінің нысандары:

Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің түрлері мен типтері.

Кәсіби қызметінің пәні:

Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың мақсаты, міндеттері, мазмұны, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру бағдарламасын жүзеге асыру жолдары.

Кәсіби қызметінің түрлері:

  • Білім беру (педагогикалық) – мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту, тәрбиелеу, дамыту және қалыптастыру; мектепке дейінгі ұйымдардағы педагогикалық процесті басқару; диагностикалау, түзету, педагогикалық қвзмет нәтижесін жобалау, мектепке дейінгі білім беу аймағындағы алдыңғы қатарлы тәжірибелерді тарату;
  • эксперименттік-зерттеушілік;
  • ұйымдастыру- басқарушылық;
  • әлеуметтік-педагогикалық;
  • оқу-технологиялық.

Практика базасы:

№9 «Байшешек» мектепке дейінгі ұйымы.