06130100 Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

Шифр – мамандықтың атауы:

06130100 Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

Біліктілігі:

4S06130103 Бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрастыру

Оқу мерзімі

Күндізгі: 3жыл 10ай.2 жыл 10 ай.

Кәсіби қызметінің нысандары:

Бітірушілердің кәсіптік әрекетінің нысаны есептеу машиналары, кешендері жүйелерін және желілерін, ақпарат өңдеу мен басқарудың компьютерлік жүйелерін, автоматтандырылған жобалау жүйелерін және ақпараттық жүйелерді математикалық, ақпараттық, техникалық, эргономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қамтамасыз етуі болып табылады.

Кәсіби қызметінің пәні:

Бітірушілердің кәсіптік қызметінің пәндеріне ақпартты-бағдарламалық кешендер компонентерінің сәулетін және оған сәйкес адам-машиналық интерфейстерін жобалау; ақпаратты өңдеудің және басқарудың компьютерлік жүйесін жүзеге асыру үшін бағдарламау құралдарын, есептеу техникасы құралдарын қолдану; кәсіби қызмет объектілерінің бағдарламалық қамтамасыз етілуі, ақпараттық және математикалық элементтерін жобалау.

Кәсіби қызметінің түрлері:

  • жобалаушы-конструкторлық қызмет;
  • өндірістік-технологиялық қызмет;
  • эксперименттік-зерттеу;
  • эксплуатациялық қызмет.

Практика базасы:

«Телис-LTD»  ЖШС.