Реквизиттер

Реквизиттер

“Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің Жоғары колледжі” ЖШС

Ақтөбе қаласы, Ә. Молдағұлова көшесі 34

тел: +7 (7132) 54-93-63

БИН: 200740051116

БИК: HSBKKZKX

ИИК: KZ466010121000198211

“Халық банкі” АҚ