Білім алушыларға академиялық демалыс тәртібі туралы ереже