04210100 Құқықтану

Шифр – мамандықтың атауы:

04210100 Құқықтану

Біліктілігі:

4S04210101 Заңгер

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі: 2 жыл 10ай.1 жыл 10 ай.

Кәсіби қызметінің нысандары:

Түлектің кәсіптік қызметінің нысаны болып әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси саласындағы құқық қолдану қызметіндегі:

  • заңи маңызы бар оқиға мен әрекеттер;
  • мемлекеттік институттар функционалдау саласында пайда болатын құқықтық қатынастар;
  • мемлекеттік органдар, жеке және заңды тұлғалра арасында пайда болатын құқықтық қатынастар.

Кәсіби қызметінің пәні:

Құқықтық нормалар; құқықтық маңызы бар оқиғалар мен іс-әрекеттер; мемлекеттік және мемлекеттік емес институттардың қызмет ету саласында туындайтын құқықтық қатынастар; Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары, жеке және заңды тұлғалар арасындағы құқықтық қатынастар.

Кәсіби қызметінің түрлері:

  • мемлекеттік органдар мен мекемелердегі ұйымдастырушылық – басқару қызмет;
  • ішкі істер органдарындағы, ұлттық қауіпсіздік органдары, прокуратура, сот органдары және т.б.
  • адвокат ретінде заң көмегін жүзеге асыру.

Практика базасы:

«Ақтөбе» нотариалдық округінің нотариусы.