01140100 Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі

Шифр – мамандықтың атауы:

01140100 Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі

Біліктілігі:

S01140101 Бастауыш білім беру мұғалімі

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі: 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10ай.

Кәсіби қызметінің нысандары:

Жалпы білім беретін бірінші сатысының барлық түріндегі педагогикалық үдеріс және білім беру мекемелеріндегі әдістемелік жұмыс болып табылады.

Кәсіби қызметінің пәні:

Бастауыш білім беру кәсіби қызмет саласы білім беру мекемелерін қамтиды (жалпы білім беретін мектептің бастауыш сатысы).

Кәсіби қызметінің түрлері:

  • диагностикалық- оқушы тұлғасын, оқыту, тәрбиелеу және даму нәтижелерін зерттеу;
  • ұйымдастырушылық-технологиялық;
  • педагогикалық басқару;
  • жобалау;
  • ғылыми зерттеу.

Практика базасы:

№33 орта мектеп.