Білім алушыларды ауыстыру, оқудан шығару және қайта қабылдау тәртібі туралы ереже