04110100 Есеп және аудит

Шифр – мамандықтың атауы:

04110100 Есеп және аудит

Біліктілігі:

4S04110102 Бухгалтер

Оқу мерзімі

Күндізгі :2 жыл 10ай.1 жыл 10 ай.

Кәсіби қызметінің нысандары:

Есеп және аудит мамандығы бойынша оқу бітіруші түлектердің кәсіби қызмет ету объектілеріне экономиканың түрлі салаларында және статистикалық органдарда ұйымдардың мүдделеріне активтер, меншікті капитал, міндеттемелер, кірістер мен шығыстар, өндірістен қаржылық нәтижелері, операциялық, коммерциялық, қаржылық және инвестициялық қызмет, сондай-ақ басқа да құндылықтар болып табылады.

Кәсіби қызметінің пәні:

  • Шаруашылық операцияларын тіркеу;
  • ХҚЕС-на сәйкес қаржылық есептілікті дайындау;
  • АХС-на сәйкес қаржылық есептілікті талдау және аудит.

Кәсіби қызметінің түрлері:

  • ұйымдастыру-басқару;
  • есептік-жобалау.

Практика базасы:

«Телис-LTD»  ЖШС.