Білім алушылардың кәсіптік практикасын ұйымдастыру туралы ереже